โรงเรียนบ้านบางมรวน

หมู่ที่ 5 บ้านบางมรวน-บางปูเต ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190

ขอขอบคุณสุธิดา ละเอียด(พี่ปาล์ม) และครอบครัว

คณะครูโรงเรียนบ้านวังยายมาก ขอขอบคุณสุธิดา ละเอียด(พี่ปาล์ม) และครอบครัว ที่นำอาหารกลางวันเมนูข้าวหมูแดงพร้อมน้ำส้ม และขนม ได้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย รสชาติถูกปากเด็กๆมากค่ะ ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้พี่ปาล์มและครอบครัว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จงประสบพบแต่ความสุข ร่ำรวยเงินทอง ค้าขายเจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งใดสมปรารถนา ขอบคุณค่ะ ????????????????????????

🎉โรงเรียนบ้านบางมรวน ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ ​จ.พังงา ในการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนบ้านบางมรวนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น​ 12 รายการ (เพิ่มเติม) ดังนี้
🥇1. การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นป.4-ป.6
🥇2. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6
🥇3. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 – ป.6
🥈4. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 – ป.6
🥈5. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.1-ป.3
🥈6. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับชั้นป.4-ป.6
🥈7. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นป.1-ป.6
🥈8. การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
🥉9. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.4-ป.6

บทความล่าสุด