โรงเรียนบ้านบางมรวน

หมู่ที่ 5 บ้านบางมรวน-บางปูเต ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1109191
อนุบาล 264101
อนุบาล 393121
รวม อนุบาล2516413
ประถมศึกษาปีที่ 178151
ประถมศึกษาปีที่ 275121
ประถมศึกษาปีที่ 3610161
ประถมศึกษาปีที่ 466121
ประถมศึกษาปีที่ 576131
ประถมศึกษาปีที่ 6410141
รวมประถม3745826
รวมทั้งหมด626112393

บทความล่าสุด