โรงเรียนบ้านบางมรวน

หมู่ที่ 5 บ้านบางมรวน-บางปูเต ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี 🎉กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางมรวนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จ.สตูล ซึ่งโรงเรียนบ้านบางมรวนได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาไปแข่งขันต่อในระดับชาติ ภาคใต้ จำนวน 3 รายการดังนี้
🥇1. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 –ป.6
🥇2. รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 –ป.6
🥈3. รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 –ป.6

บทความล่าสุด